جستجو بر اساس کد ملی

مشخصات جوشکار کد ملی تاریخ آزمون وضعیت آزمون نتیجه آزمون محدوده قطر (اینچ)
DIA < 2.375 12.75 > DIA > 2.375 DIA > 12.75
محل آزمون محدوده ضخامت (اینچ)
THK < 0.188 0.750 > THK > 0.188 THK > 0.750
متقاضی
مصطفی قادری
2899283677 1401/06/09 5G قبول ارومیه
مصطفی ارم
02181294607 1401/05/28 5G قبول مشهد
محمد جعفری
579972716 1401/05/28 5G قبول مشهد
وحید عسگری هفشجانی
4610084236 1401/04/01 5G قبول مشهد
نصرت ا… کیوانی هفشجانی
4620770541 1401/04/01 5G قبول مشهد
میثم شیخی هفشجانی
4610318921 1401/04/01 5G قبول مشهد
مهران طراوت دست
4610380196 1401/04/01 5G قبول مشهد
فرهاد مرادیان
4670114948 1401/04/01 5G قبول مشهد
جواد عسگری هفشجانی
4623511243 1401/04/01 5G قبول مشهد
سید محمود موسوی
5799603461 1401/04/01 5G قبول مشهد
عیسی شمس هفشجانی
4623588572 1401/04/02 5G قبول تربت حیدریه
فرهمند کیوانی هفشجانی
4623577147 1401/04/02 5G قبول تربت حیدریه
سید ایوب قدیری هفشجانی
4620769312 1401/04/02 5G قبول تربت حیدریه
حسین کیوانی هفشجانی
4610433591 1401/04/02 5G قبول تربت حیدریه
ابراهیم کیوانی هفشجانی
4623565424 1401/04/02 5G قبول تربت حیدریه
محمد صادق جبرئیلی
1374275530 1401/03/22 5G قبول ارومیه
رضا یاریم ولیلو
2802588011 1401/03/25 5G قبول ارومیه
رامین عبادی
2754272501 1401/02/21 5G قبول ارومیه
رامین عبادی
2754272501 1401/02/21 5G مردود ارومیه
محمد رضا ناصری
0819854913 1401/03/29 5G قبول مشهد
علی کریمی
4623563820 1401/02/31 5G قبول مشهد
نظیر قبادی
5919906510 1401/03/07 5G قبول مشهد
رضا سلیمی
0872875245 1401/03/01 5G قبول مشهد
مجید رحیمی
0681830395 1401/02/26 5G قبول مشهد
کاظم قربانی
1500896489 1401/01/28 5G قبول ارومیه
علی پارسامهر
901239259 1401/02/19 5G قبول مشهد
مسلم بالو
2249448965 1401/01/30 5G قبول مشهد
علی درواخی
936372478 1401/02/14 5G قبول مشهد
محمد رضا نصیری هفشجانی
6410184303 1401/01/21 5G قبول مشهد
محمد فروزنده هفشجانی
4620773190 1401/01/21 5G قبول مشهد
مجید پسند هفشجانی
4610550369 1401/01/21 5G قبول مشهد
صادق قنبرپور
4610483981 1401/01/21 5G قبول مشهد
جهانبخش کیوانی هفشجانی
4622525240 1401/01/21 5G قبول مشهد
رضا شاهسون
936428171 1401/01/16 5G قبول مشهد
حمید رضا زال
819670715 1401/01/16 5G قبول مشهد
مجید ترشیزی
810098466 1401/01/16 5G قبول مشهد
رامین گیسوئی
2851357115 1401/01/28 5G قبول ارومیه
امیر بصیری
2851356275 1401/01/28 5G قبول ارومیه
احمد رافت
2181096651 1401/01/23 5G قبول مشهد
فرشاد مرادی
2755968311 1400/12/18 5G قبول ارومیه
یاسین بالکی
2899409549 1400/12/18 5G قبول ارومیه
علی غلامی
931593409 1400/12/06 5G قبول مشهد
علی خسروی
945354908 1400/12/06 5G قبول مشهد
سید احمد سیدی
5228978097 1400/12/06 5G قبول مشهد
امیر ذوالفقاری
939965550 1400/12/06 5G قبول مشهد
هادی تاتاری
639944299 1400/10/19 5G قبول تهران
مهرداد حسینی
58535748 1400/10/19 5G قبول تهران
مهدی صدیقی هفشجانی
63548912 1400/10/19 5G قبول تهران
مهدی حسینی
590016083 1400/10/19 5G قبول تهران
مصطفی خانی
383805961 1400/10/19 5G قبول تهران
مسعود دامی خواه
63867605 1400/10/19 5G قبول تهران
محمد جواد مفاخری
491461119 1400/10/19 5G قبول تهران
غلامرضا سلیمی
1260392430 1400/10/19 5G قبول تهران
علیرضا عباسیان ابیانه
1239957718 1400/10/19 5G قبول تهران
علی خراسانی
493026241 1400/10/19 5G قبول تهران
علی تاج آبادی
792130030 1400/10/19 5G قبول تهران
علی اصغر خدابنده لو
385415265 1400/10/19 5G قبول تهران
صمد بیرانوند
4073711237 1400/10/19 5G قبول تهران
سیاوش درویشی
4170742184 1400/10/19 5G قبول تهران
روح ا… نقدی بایه
5099451675 1400/10/19 5G قبول تهران
رضا اکبری
5569905855 1400/10/19 5G قبول تهران
داوود رضائی لیایی
4322305474 1400/10/19 5G قبول تهران
حامد رضائی لیایی
4323108771 1400/10/19 5G قبول تهران
بهرام صدیقی هفشجانی
4622677989 1400/10/19 5G قبول تهران
باقر فروزنده هفشجانی
4623575292 1400/10/19 5G قبول تهران
اسماعیل زند
386687080 1400/10/19 5G قبول تهران
ابوذر پولادوند
4218898057 1400/10/19 5G قبول تهران
علیرضا حاجی زاده
1580550363 1400/12/19 5G قبول ارومیه
بهروز جعفری
2790337871 1400/12/15 5G قبول ارومیه
ایرج صبری
1708658009 1400/12/15 5G قبول ارومیه
جواد شیرین دخت
1582586616 1400/12/17 5G قبول ارومیه
سلیمان خضری
2871563950 1400/12/03 5G قبول ارومیه
فرزاد امامی دیزجی
2754707921 1400/12/09 5G قبول ارومیه
سعید فتح اللهی
2972019652 1400/12/09 5G قبول ارومیه
روح ا… سیفی
2753797625 1400/12/09 5G قبول ارومیه
توحید اباذر
2851346611 1400/12/04 5G قبول ارومیه
علی حاجی زاده
4929735335 1400/12/04 5G قبول ارومیه
کوروش باقری بیک نژاد
2754635904 1400/12/04 5G قبول ارومیه
محمد علی مددی
1580934692 1400/12/04 5G قبول ارومیه
سید حسین مقیمیان
2063008426 1400/10/22 5G قبول مشهد
سید امیر موسوی نژاد
2240144947 1400/10/22 5G قبول مشهد
قاسمعلی علینژاد
5799594908 1400/08/25 5G قبول مشهد
داود حسن پور
4623580334 1400/11/11 5G قبول مشهد
حسین مرادی هفشجانی
4622679639 1400/11/11 5G قبول مشهد
صادق منصوری هفشجانی
4622660717 1400/11/11 5G قبول مشهد
اکبر صادقی
4623579549 1400/11/11 5G قبول مشهد
مجید کیوانی هفشجانی
4610121344 1400/11/11 5G مردود مشهد
سعید سلطانی غریب
770020305 1400/11/03 5G قبول مشهد
الیاس یزدانی
670472263 1400/11/03 5G قبول مشهد
امیر روشندل
680328130 1400/11/03 5G قبول مشهد
حجت عسگرزایی
732575702 1400/09/08 5G قبول مشهد
مهدی کبیری
6509884542 1400/08/18 5G قبول مشهد
مجتبی همتی
6359959879 1400/07/12 5G قبول مشهد
غلامرضا تابش رضایی
86251547 1400/07/12 5G مردود مشهد
منوچهر دوستی
700234942 1400/07/18 5G قبول مشهد
مالک دلشاد
889043701 1400/07/18 5G قبول مشهد
رضا رمضانی
681995629 1400/07/21 5G قبول مشهد
اصغر کاظمی نافچی
4622153750 1400/07/11 5G قبول مشهد
افشار جمالی
4679924101 1400/07/11 5G قبول مشهد
مصطفی جعفری هفشجانی
4621648561 1400/06/30 5G قبول مشهد
حمید کاظمی نافچی
4622073609 1400/06/30 5G قبول مشهد
بهمن محمدی
4622224469 1400/06/30 5G قبول مشهد
یدالله صالحی هفشجانی
4622549166 1400/06/30 5G قبول مشهد
علیرضا صدقی
2371965367 1400/06/30 5G قبول مشهد
دانا شفیعی
2372607138 1400/06/30 5G قبول مشهد
محمد باقر مرغزار
682502669 1400/01/29 5G مردود مشهد
مجتبی همتی
6359959879 1400/03/01 5G قبول مشهد
محمد رضا صادقی
941034615 1400/02/25 5G قبول مشهد
مصطفی جنتیان
5219855050 1400/02/14 5G قبول مشهد
عبدالحکیم خواجه
5919855975 1400/02/14 5G مردود مشهد
رضا سلیمی
872875245 1400/01/29 5G مردود مشهد
رضا سلیمی
872875245 1400/02/02 5G قبول مشهد