پارس سامان طوس

شرکت بازرسی فنی و بازرسی جوش

آزمایشگاه

main-logo

بخش آزمایشگاههای این شرکت دارای ایزو ۱۷۰۲۵ بوده و دارای تائید اداره استاندارد ایران و مرکز ملی صلاحیت در بخش تست انواع شیرآلات و اتصالات با توجه به استاندارد ۸۴۱ و ۷۹۱۰ و ۸۳۴۴ و ۸۳۴۲ می باشد.