پارس سامان طوس

شرکت بازرسی فنی و بازرسی جوش

زاهدان

main-logo

آدرس شعبه سیستان و بلوچستان: زاهدان – خیابان بزرگمهر – بزرگمهر ۱۵ – پلاک ۵۱

شماره تماس : ۰۹۱۵۱۴۴۹۱۱۲

مهندس کیخائی