پارس سامان طوس

شرکت بازرسی فنی و بازرسی جوش

بازرسی جایگاه CNG و سوخت مایع

main-logo
بازرسی تجهیزات جایگاههای عرضه فراورده های سوختی مایع ، جایگاه های CNG و مخازن CNGشرکت پارس سامان طوس از سال ۱۳۹۲ با هدف نظارت و بازرسی فنی و ایمنی تجهیزات جایگاههای CNG شروع به کار کرد و دارای مجوز بازرسی از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران سازمان ملی استاندارد در حوزه های مرتبط با بازرسی جایگاههای CNG و مخازن مطابق استانداردهای ملی ۲-۷۸۲۹ ، ۱۲۰۵۴ و ۶۷۹۲ می باشد و با استفاده از کارشناسان با تجربه و متخصص و تجهیزات بازرسی پیشرفته نسبت به خدمات رسانی فرآیند بازرسی جایگاههای استانهای خراسان رضوی خراسان شمالی خراسان جنوبی و سایر جایگاههای کشور در حال اقدام می باشد.
مشخصات درخواست کننده
نام و نام خانوادگی*
نام شرکت
شماره تماس*
آدرس*
شرح فعالیت*