پارس سامان طوس

شرکت بازرسی فنی و بازرسی جوش

خراسان شمالی

main-logo

آدرس شعبه خراسان شمالی: بجنورد – خیابان ۱۷ شهریور جنوبی – چهار راه آزادی – خیابان یقیین – سمت چپ

شماره تماس :۰۹۱۵۳۸۵۹۹۴۵

مهندس بابک وهاب زاده