پارس سامان طوس

شرکت بازرسی فنی و بازرسی جوش

خراسان جنوبی

main-logo

آدرس خراسان جنوبی: بیرجند – بلوار توحید – چهارراه دوم – امام موسی صدر غربی – پلاک ۴۰ – طبقه دوم

شماره تماس : ۰۹۱۵۱۰۷۴۵۰۵

مهندس رضا منادی زاده