پارس سامان طوس

شرکت بازرسی فنی و بازرسی جوش

فنی و حرفه‌ای

main-logo

برای دریافت و مشاهده نتایج آزمون کتبی فنی و حرفه‌ای می‌توانید از لینک‌های زیر استفاده کنید:

  1. دریافت کارت آزمون کتبی
  2. مشاهده نتایج آزمون کتبی
  3. استعلام گواهینامه

توضیحات:

  • حداکثر مهلت شرکت در آزمون ۶ ماه پس از پایان دوره می باشد، در صورت مراجعه پس از آن برای شرکت در آزمون باید کل شهریه دوره پرداخت گردد.
  • تعداد دفعات شرکت در آزمون ۲ بار بوده و در صورت عدم قبولی، برای شرکت در آزمون کارآموز مجدداً باید در کلاس شرکت نموده و کل شهریه دوره را پرداخت نماید.