جایگاه‌های CNG بازرسی شده از طرف شرکت پارس سامان طوس

نام جایگاه استان شهرستان کد جایگاه نوع جایگاه
ابراهیم عباس پناه زنده جان خراسان رضوی مشهد ۲۰۹۰۲۸۸ تک منظوره خصوصی
نام جایگاه استان شهرستان کد جایگاه نوع جایگاه
کانال ارتباطی شرکت بازرسی فنی و بازرسی جوش پارس سامان طوس
صفحه اینستاگرام شرکت بازرسی فنی و بازرسی جوش پارس سامان طوس

تصاویر منتخب