نمایندگی

نمایندگی خراسان جنوبی
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، خیابان سعیدی ۸ ،  بعد از چهارراه اول ، پلاک  ۴۰
تلفن : ۰۵۶۳۲۳۴۵۰۷
همراه : ۰۹۱۵۷۰۷۴۵۰۵

  مهندس رضا منادی زاده

نمایندگی خراسان شمالی

آدرس : خراسان شمالی ، بجنورد ، خیابان آزادی ، قبل از آزادی ۹ ، پلاک ۱۴

تلفن : ۰۵۸۴۲۲۴۶۲۱۴

همراه : ۰۹۱۵۳۸۵۹۹۴۵

مهندس بابک وهاب زاده

نمایندگی استان فارس (شیراز)

آدرس : شیراز ، بلوار پاسداران ، بلوار شهید قدوسی غربی ، بلوار مطهری شمالی ، مجتمع الهیه ، طبقه ۳ ، واحد ۴

همراه :۰۹۱۷۸۱۹۴۹۵۰

مهندس حمیدی

کانال ارتباطی شرکت بازرسی فنی و بازرسی جوش پارس سامان طوس
صفحه اینستاگرام شرکت بازرسی فنی و بازرسی جوش پارس سامان طوس

تصاویر منتخب