ارتباط با ما

Company Address :2nd floor , No. 30 , Salman Farsi 6th, Mashhad , IRAN
Tel : +98 – 51- 38451601
Fax : +98 – 51- 38408714
Email :Parssaman34@yahoo.com
آدرس :  خراسان رضوی، مشهد، خیابان احمد آباد، کلاهدوز ۱۶/۱، سلمان فارسی ۶، پلاک ۳۰،طبقه دوم
تلفن : ۳۸۴۵۱۶۰۱- ۵۱ – ۹۸+
           ۳۸۴۵۲۱۶۰ – ۵۱- ۹۸+
بخش بازرسی آسانسور : ۳۸۴۴۶۱۱۹- ۵۱- ۹۸+
بخش بازرسی جایگاه های سوخت رسانی بنزین و گاز : ۳۸۴۷۴۳۲۶- ۵۱- ۹۸+
بخش آموزش : ۳۸۴۵۲۱۷۷- ۵۱- ۹۸+
بخش بازرسی فنی جوش و دیگ های بخار و مخازن گاز مایع : ۳۸۴۵۱۹۸۶- ۵۱ – ۹۸+
فکس : ۳۸۴۰۸۷۱۴- ۵۱ – ۹۸+
بازرسی جرثقیل و تاورکرین و لیفتراک    ۳۸۴۶۳۸۴۰- ۵۱ – ۹۸+
کانال ارتباطی شرکت بازرسی فنی و بازرسی جوش پارس سامان طوس
صفحه اینستاگرام شرکت بازرسی فنی و بازرسی جوش پارس سامان طوس

تصاویر منتخب