بازرسی تاورکرین ، لیفتراک و انواع جرثقیل ، بازرسی ماشین آلات معدنی و راهسازی

بازرسی تاورکرین ، لیفتراک و انواع جرثقیل ، بازرسی ماشین آلات معدنی و راهسازی

شرکت پارس سامان طوس دارای مجوز ملی از مرکز تایید صلاحیت ایران و اداره استاندارد ایران در زمینه بازرسی انواع جرثقیل و تاورکرین و لیفتراک می باشد.

قابل ذکر است بازرسی تاورکرین  در شرایطی که به ارتفاع تاورکرین اضافه نشود و تاورکرین جابجا نگردد و تعمیرات و تغییرات بر روی تاور کرین صورت نگیرد مدت اعتبار گواهینامه تاور کرین به مدت شش ماه می باشد.

در زمینه بازرسی انواع جرثقیل سقفی ، دروازه ای ، نیم دروازه ای ، موبایل در صورت عدم تغییرات و تعمیرات مدت اعتبار گواهینامه شش ماه می باشد.

در هنگام تست بار تاورکرین و انواع جرثقیل و لیفتراک مقدار تست بار صورت گرفته ملاک ارزیابی تناژ واقعی تاور کرین و جرثقیل و لیفتراک می باشد.

گواهینامه بازرسی فنی تاورکرین و انواع جرثقیل و لیفتراک مورد تایید اداره استاندارد ایران و مرکز ملی تایید صلاحیت می باشد.

بازرسی ماشین آلات معدنی و راهسازی

شرکت پارس سامان طوس دارای مجوز از مرکر ملی تایید صلاحیت ایران و اداره کل استاندارد در زمینه بازرسی ماشین آلات معدنی و راهسازی می باشد

بازرسی فنی تاورکرین و انواع جرثقیل ولیفتراک 

شرکت پارس سامان طوس دارای مجوز از مرکز ملی تاییدصلاحیت ایران و اداره کل استاندارد در زمینه بازرسی فنی تاورکرین و انواع جرثقیل و لیفتراک می باشد

قابل ذکر است بازرسی تاورکرین  در شرایطی که به ارتفاع تاورکرین اضافه نشود و تاورکرین جابجا نگردد و تعمیرات و تغییرات بر روی تاور کرین صورت نگیرد مدت اعتبار گواهینامه تاور کرین به مدت شش ماه می باشد.

در زمینه بازرسی انواع جرثقیل سقفی ، دروازه ای ، نیم دروازه ای ، موبایل در صورت عدم تغییرات و تعمیرات مدت اعتبار گواهینامه شش ماه می باشد.

در هنگام تست بار تاورکرین و انواع جرثقیل و لیفتراک مقدار تست بار صورت گرفته ملاک ارزیابی تناژ واقعی تاور کرین و جرثقیل و لیفتراک می باشد.

 

تلفن تماس :  ۳۸۴۵۲۱۶۰ – ۰۵۱

www.parssaman.ir

کانال ارتباطی شرکت بازرسی فنی و بازرسی جوش پارس سامان طوس

آمار بازدید کنندگان

کاربران حاضر: ۰

بازدید امروز: ۲۵

بازدید دیروز: ۱۶۹

بازدید ماه: ۵۰۹۱

کل بازدیدها: ۵۵۳۴۸

تعداد کاربران: ۱۵۴۶۸

تصاویر منتخب