بازرسی مخازن ذخیره سازی و توزیع گاز مایع LPG

بازرسی مخازن ذخیره سازی و توزیع گاز مایع LPG

شرکت پارس سامان طوس دارای مجوز بازرسی مخازن ذخیره سازی و توزیع گاز مایع مطابق با استاندارد 841  از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران می باشد.

بازرسی دوره ای کلیه مخازن LPG شرکت پرس ایران گاز به عهده شرکت پارس سامان طوس می باشد.

کانال ارتباطی شرکت بازرسی فنی و بازرسی جوش پارس سامان طوس
صفحه اینستاگرام شرکت بازرسی فنی و بازرسی جوش پارس سامان طوس

تصاویر منتخب