بازرسی ماشین آلات معدنی و راهسازی ، تاورکرین و انواع جرثقیل و لیفتراک، مخازن حمل گاز مایع

بازرسی ماشین آلات معدنی و راهسازی

شرکت پارس سامان طوس دارای مجوز از مرکر ملی تایید صلاحیت ایران و اداره کل استاندارد در زمینه بازرسی ماشین آلات معدنی و راهسازی می باشد

بازرسی فنی تاورکرین و انواع جرثقیل ولیفتراک

شرکت پارس سامان طوس دارای مجوز از مرکز ملی تاییدصلاحیت ایران و اداره کل استاندارد در زمینه بازرسی فنی تاورکرین و انواع جرثقیل و لیفتراک می باشد

قابل ذکر است بازرسی تاورکرین  در شرایطی که به ارتفاع تاورکرین اضافه نشود و تاورکرین جابجا نگردد و تعمیرات و تغییرات بر روی تاور کرین صورت نگیرد مدت اعتبار گواهینامه تاور کرین به مدت شش ماه می باشد.

در زمینه بازرسی انواع جرثقیل سقفی ، دروازه ای ، نیم دروازه ای ، موبایل در صورت عدم تغییرات و تعمیرات مدت اعتبار گواهینامه شش ماه می باشد.

در هنگام تست بار تاورکرین و انواع جرثقیل و لیفتراک مقدار تست بار صورت گرفته ملاک ارزیابی تناژ واقعی تاور کرین و جرثقیل و لیفتراک می باشد.

مخازن حمل گاز مایع

شرکت پارس سامان طوس دارای مجوز بازرسی مخازن ذخیره سازی و توزیع گاز مایع مطابق با استاندارد ۸۴۱  از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران می باشد.

بازرسی دوره ای کلیه مخازن LPG شرکت پرس ایران گاز به عهده شرکت پارس سامان طوس می باشد.

تلفن تماس :  ۳۸۴۵۲۱۶۰ – ۰۵۱

www.parssaman.ir

کانال ارتباطی شرکت بازرسی فنی و بازرسی جوش پارس سامان طوس
صفحه اینستاگرام شرکت بازرسی فنی و بازرسی جوش پارس سامان طوس

تصاویر منتخب